Presisering reguleringsbestemmelser

I forbindelse med at vi har fått inn klage på etablering av skjermvegger o.l. vil vi presisere hva som står i reguleringsbestemmelsene §3:

Sitat: “Alle utvendige anordninger på på tomten, så som uthus, levegger, stingjerder, gjerder og terrasser skal anmeldes ved byggemelding, selv om de ikke utføres før senere. 

Velforeningen har ikke noe med huseiernes skjermvegger el. l. å gjøre med mindre de er til sjenanse for bruken av fellesarealene.
–  Dersom en huseier sjeneres av nabos skjermvegg bør han ta dette opp med nabo direkte.  Hvis det ikke oppnås enighet om høyde, utforming etc. kan han vurdere å følge opp etter naboloven, eller ta det opp med bygningsmyndigheten (kommunen) etter plan- og bygningsloven.