UNngå støy på søndager og helligdager

Er det lov å drive med støyende bygningsarbeid i på søndager og helligdager? Svaret er ifølge politiet nei.

lov om helligdager og helligdagsfred står det at det innen bestemte tidsrom på helligdager ikke er lov å forstyrre med uakseptabel støy.

«På helligdag (og søndag) fra kl 00 til kl 24 samt påske-, pinse- og julaften etter kl 16 skal det være helligdagsfred som ingen noe sted må forstyrre  med utilbørlig larm.» heter det i loven.   Dette er en lov som gjelder i hele Norge, og altså også i Kragerø kommune.