Båtplasser i kanalen

På årsmøtet 2016 ble følgende vedtatt:

Båtplassene i kanalen er beregnet på mindre landstedbåter. Båtstørrelsen begrenses oppad slik at båtene ikke går utover båtplassens grenser (oppsatte skilt) og samtidig kan fortøyes uten hinder for naboer. Tvilstilfeller avklares med naboene. 

Båtplassene i kanalen har tinglyste bruksretter. Under er oversikt over hyttene dette gjelder, samt kartet som ble benyttet som grunnlag for tinglysningen.

Kart

Tinglyste plasser side 1

Tinglyste plasser side 2