I offentlige adresseregister har navnet på øya vært skrevet Lille
Kirkholmen, og ikke Lille Kirkeholmen
som vi har benyttet.

Det viser seg Lille Kirkeholmen fikk nytt navn
av kommunen i 2008! 

Vi kommer derfor til å oppdatere og endre navnet fortløpende (WEB, Facebook osv.). Vedtaket fra kommunen kan man se her