Oppdatering fra styret august 2020

Til alle hytteeiere på Lille Kirkeholmen, vedlagt informasjon fra styret;

Først av alt håper vi dere alle har hatt en fin sommersesong på øya, høsten nærmer seg, noen er i ferd med å stenge hytta for vinteren, mens andre holder ut et par måneder til og vel så det!

Lille Stranda

Årsmøtet vedtok enstemmig styrets forslag om å lage en trekonstruksjon som påbygg på steinrekka. Etter nærmere undersøkelser og diskusjoner viser det seg at det er knyttet stor usikkerhet til om det foreslåtte tiltaket vil være hensiktsmessig. Styret utsetter høstens planlagte arbeid og vil bruke vinteren til å undersøke alternative løsninger som inkluderer en steinrekke på de eksisterende steinene. Vi kommer tilbake med nærmere informasjon til våren.

Dugnad

Det blir dugnad våren/forsommeren 2021, vi har en del utsatte oppgaver, inkludert stell av trær og busker samt diverse vedlikeholdsoppgaver. Dato for dugnad vil komme tidlig på våren.

Vann

Vannet til vest- og sydhavna vil bli stengt, og slanger tatt inn, ca. 15. oktober

Benker

Benkene som eies av felleskapet skal settes inn i postrommet i teknisk bygg. Styret er takknemlig om dere kan bidra med å bære benkene på plass i postrommet.

Gartneravtalen

Alle tilbakemeldinger på plenklippingen har vært positive, og vi tar sikte på å fornye avtalen.

Fortøyning av båter landgang og ambulanse-/taxibåtbrygge

Styret opplever at det har vært få episoder hvor båter har lagt til, og vil takke hytteeiere som har bidratt til å informere kjente og ukjente. Metallskilt vil bli satt opp til våren.

 

Styret setter pris på – og er avhengig av – tilbakemeldinger fra dere hytteeiere om det er noe vi bør være oppmerksom på.

Takk for godt samarbeid så langt, og god høst til dere alle.

Hilsen

Jan, Dag Sigurd og Pål

 

Oppdatering fra styret april 2020

Hei alle hytteeiere på Lille Kirkeholmen, her kommer litt informasjon fra styret.

Først av alt håper vi alle hytteiere m/familier har det bra i disse korona-tider. For mange var det en forsinket sesongstart nå i helgen (24.-26. april).
Bortsett fra flere perioder med unormalt høy vannstand og noen utfordringer med det elektriske fellesanlegget så virker det som at det meste er normalt på øya.

Vi har ny gartneravtale denne sesongen, Ørvik Plantemarked (Hageland i Kragerø) v/Svein Ørvik. Vi hadde Svein på befaring på øya lørdag denne helgen og vi tror dette blir veldig bra,
Dersom noen har behov for hjelp til sine private uteområder er det mulig å kontakte Svein på 99244232, betaling for denne type oppdrag går direkte mellom hytte-eier og Ørvik.
Om noen har spørsmål eller kommentarer til stell av fellesområdet er det hensiktsmessig at dette går via styret v/Pål.

I år som tidligere år har sand forskjøvet seg fra Lille Stranden. Styret vil bestille Kragerø Sjøtjenester for tilbakeflytting av denne samt legge på noe ny sand på Store Stranden.

Når det gjelder vann til Sydhavnen er dette forsinket, men vil bli fulgt opp den nærmeste tiden.

Vi fikk gjennomført sikringsarbeid av dykkere på Sydhavnen i fjor høst. Det ble mer kostbart enn forventet, og det er viktig at alle hytteeiere ber venner og bekjente om ikke å legge båter på utsiden av landgangen til Sydhavnen da dette utsetter hele bryggeanlegget for stor belastning. Styret har bestilt ny uterigger til erstatning for den defekte på den ene gjesteplassen. Forøvrig vil vi gi mer informasjon om Sydhavnas tilstand på årsmøtet.

Som tidligere nevnt har det vært noen utfordringer med det elektriske fellesanlegget, her må vi påregne noe utskiftnng/oppgradering. Mer informasjon på årsmøtet.

Om det blir noen form for dugnad i år er foreløpig uavklart, men det er fint om noen kan være behjelpelig med å sette ut benker som står i postkasserommet.
En benk på brygga ved Vesthavnen, en ved taxibåtbrygga, en ved “kajakkstranda”, en til to på “Clausbrygga”, en til to på Lille Stranden.

Styret håper alle som har noe på hjertet tar kontakt med en av oss i styret.

Med ønske om en ny fin sesong på Lille Kirkeholmen.
Hilsen
Dag Sigurd, Jan og Pål

Oppdateringer fra styret OKTOBER 2019

  • Sydhavna, dykker er ferdig med gjennomgang av ankerfester og kjettinger. Brygga er dratt tilbake et par meter i riktig retning. Lys på brygga er i orden, mens vann vil bli tilgjengelig til våren. Vi kommer til å bestille ny uterigger til erstatning for den ødelagte på den ene gjesteplassen. Det vil bli en gjennomgang av bryggens tilstand fra Telebryggen, dette vil være gjennomført før årsmøtet 2020.
  • Vesthavnen, vanntilførsel til brygga er stengt og vannslangen tatt inn.
  • Badetrapper i kanalen er satt i vinterposisjon slik at ikke isen ødelegger disse.
  • Benker/krakker er tatt inn for vinteren og satt i teknisk bygg.
  • Get, dersom du har Get-abonnement er det mulig å sette dette på «hold» inntil 6 måneder i året, ta kontakt med Get.
  • Spunter, strømtilførsel. Vi har mottatt informasjon fra Corroteam og det vil være uheldig om strømtilførselen svikter over en lengre periode. Styret vil reise ned til øya de tre mest kritiske månedene, desember, januar og februar, men vi oppfordrer alle hytte-eiere å sjekke de blanke strømskapene – de skal være varme. For øvrig vil den årlige kontrollen av anlegget bli gjennomført i disse dager.
  • Dugnad, vi tar sikte på å gjennomføre dugnad på forsommeren, det er en del oppgaver som går raskt å utføre når vi er flere, og så er det hyggelig å bli kjent med hyttenaboer. Vi vil vurdere muligheter for «søppelbåt» slik at hytteeiere kan bli kvitt ting og tang fra skap og boder.
  • Styret er avhengig av informasjon fra medlemmene dersom det er forhold dere mener styret bør være oppmerksom på, vi oppfordrer til å ta kontakt.
  • Hjemmeside/Facebookgruppe, det er fortsatt flere medlemmer som ikke har besøkt den nye hjemmesiden,» lille-kirkeholmen.no», her finner dere nyttig informasjon om hytte-eiere, båtplass-eiere etc. Oppfordringen er dermed at alle registrerer seg som bruker på hjemmesiden ( https://www.lille-kirkeholmen.no). Vi har opprettet Facebook-gruppen  https://www.facebook.com/groups/2483140828672165/

 som vi etter hvert håper kan bli nyttig for medlemmene.

Noen oppdateringer fra styret JUNI 2019
I juni er lys opp til toppen utbedret. Det var en skjøt på en kabel som var dårlig. Det ble også utbedret en jordfeil som utløste sikring for bryggelys på vestsiden av øya. 
 
Nye stolper med lys og vann på flytebryggene skal være på plass før fellesferien starter.

Mye er oppgradert og reparert denne våren

Ellers så er gartneren er i gang, og komposten ble fjernet 13. mai.

Sand er tilført stor strand og allerede rakt ut. Som vanlig er sand er flyttet fra foran nr. 22 og over til liten strand.
 
Festet som hadde røket på Vesthavna er fikset av dykkere, så nå ligger brygga som den skal. 
Noen oppdateringer fra styret:
I juni er lys opp til toppen utbedret. Det var en skjøt på en kabel som var dårlig. Det ble også utbedret en jordfeil som utløste sikring for bryggelys på vestsiden av øya. 
 
Nye stolper med lys og vann på flytebryggene skal være på plass før fellesferien starter.

Mye er oppgradert og reparert denne våren

Ellers så er gartneren er i gang, og komposten ble fjernet 13. mai.

Sand er tilført stor strand og allerede rakt ut. Som vanlig er sand er flyttet fra foran nr. 22 og over til liten strand.
 
Festet som hadde røket på Vesthavna er fikset av dykkere, så nå ligger brygga som den skal.