Badestigene satt ut igjen

  • Post author:

Høsten er definitivt kommet, også til Lille Kirkeholmen! Som tidligere har styret sørget for at alle badestigene i kanalen er satt opp for vinteren for å hindre skader ifm is i kanalen. Styret har mottatt innspill fra en hytte-eier om at det tidvis er svært glatt på bryggene og at det kan oppstå en situasjon hvis noen havner i vannet og stiger ikke kan benyttes. Styret har derfor i dag besluttet å senke stigene ned igjen av sikkerhetsmessige årsaker. Vi får håpe på en isfri vinter slik at skader forhåpentligvis unngås. Styret vil ta saken opp på ordinært årsmøte slik at årsmøtet vedtar videre praksis.

Med ønske om en fin høst/vinter!Hilsen Styret