Årsmøte 2020

  • Post author:

Årsmøte 2020 vil bli avholdt lørdag 11. juli v/ teknisk bygg (Store Stranden) kl. 10.00. Nødvendige vedlegg og innkalling er lagt ut på hjemmesiden her.

Styret antar at Fellesmøtet kan gjennomføres fysisk (inntil 50 Personer). Dersom Folkehelseinstituttets retningslinjer endres (blir strammet inn) vil møtet bli avholdt digitalt.

Vi håper på godt oppmøte ( – og oppholdsvær), de som er forhindret fra å delta kan gjerne levere fullmakt til styret v/styrets leder.

Hilsen styret v/Pål